Smart Metropolia - Miasta Otwarte

Międzynarodowa Konferencja „Miasta Otwarte” to forum wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk, przedstawiające proces migracji w metropoliach europejskich, w tym polskich, w kontekście pytania o korelację rozwoju ekonomicznego, wzrostu konkurencyjności i wzmocnienia demograficznego.

Konferencja podejmować będzie zagadnienia związane z sukcesami, szansami, ale także wyzwaniami związanymi z integracją i spójnością społeczną w kontekście migracji.

Kluczowym motywem konferencji będzie debata nt. inteligentnych miast i metropolii, które realizując strategię rozwoju gospodarczego i zapewnienia wysokiej jakości życia prowadzą aktywną politykę integracyjną, inwestują w kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę, zarządzając jednocześnie ryzykami związanymi z segregacją społeczną i konfliktem na tle etnicznym czy wyznaniowym.

Wydarzenie będzie też okazją do zaprezentowania i konsultacji gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów.

Konferencja współrealizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG