program

 7 marca / poniedziałek

18:00 - 18:30
audytorium

UROCZYSTE OTWARCIE
moderator: Piotr Kraśko
Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska
Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańsk
Anna Rostocka, dyrektorka Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce, Warszawa
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Gdańsk
 
18:30 - 20:00
audytorium
SESJA PLENARNA | zapraszamy mieszkańców, obowiązuje rezerwacja miejsc
Lęk wobec migracji
moderator: Piotr Kraśko
dr Adam Bodnar, prawnik, rzecznik praw obywatelskich, Warszawa
Basil Kerski, redaktor, politolog i eseista, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańsk
Maria Pamuła, specjalistka ds. ochrony uchodźcow, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
prof. Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog, antropolog i historyk, Uniwersytet Gdański
dr Ziad Abou Saleh, socjolog, Syryjczyk od 30 lat żyjący w Polsce, Uniwersytet Wrocławski

 8 marca / wtorek
10:00 - 11:30
audytorium
SESJA PLENARNA
Wyzwania rozwoju ekonomicznego a perspektywa migracji
June Lee, redaktorka światowego Raportu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) z Genewy
Oddolny i partycypacyjny proces budowy Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku
Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej

11:30 - 11:45 przerwa kawowa

PANELE TEMATYCZNE

 sala wystaw
 czasowych | 

 parter

11:45 – 15:00
MIEJSKIE STRATEGIE INTEGRACJI
moderatorzy:
Piotr Olech, zastępca dyrektora ds. integracji społecznej Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Marta Siciarek, prezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk

11:45
wprowadzenie:
Budowanie Modelu Integracji Imigrantów: proces, wyzwania, szanse

12.00

Współpraca międzysektorowa i angażowanie sieci społecznych w dobie wyzwań migracyjnych
paneliści:
Myroslava Keryk, prezeska Fundacji „Nasz Wybór”, Warszawa
Thomas Jezequel, doradca ds. integracji, europejska platforma współpracy miast Eurocities z Brukseli
Toralv Moe, doradca ds. kultury i edukacji, Urząd Miasta Oslo
Janina Owczarek, koordynatorka Krajowej Platformy na rzecz Integracji, Międzynarodowa Organizacja ds. Genewy z biurem w Polsce

13.15 – 13.45 / przerwa kawowa

13.45

Integracja uchodźców, obowiązek i wyzwanie dla samorządów: narzędzia instytucjonalne i pozarządowe
paneliści:
Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa*
Piotr Bystrianin, prezes Fundacji „Ocalenie”, Warszawa Dagmara Weinkiper-Hälsing, specjalistka ds. integracji imigrantów, Edsbyn, Szwecja
Khedi Alieva, mentorka, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
Ali Dabbah, 22-letni Syryjczyk mieszkający w Szwecji

 audytorium | 
 parter

11:45 – 15:00
ROZWÓJ GOSPODARCZY A IMIGRACJA
moderatorzy:
prof. Mariusz Czepczyński, geograf kultury, Uniwersytet Gdański
Ewa Danela Burdon, prezeska Polsko-Norweskiej Izby Handlowej w Oslo

11:45
wprowadzenie:
Ekonomiczny potencjał miast

12.00
Miasta a wykorzystanie potencjału ekonomicznego imigracji
paneliści:
Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej
Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Warszawa*
Maciej Grabski, twórca Olivia Bussines Centre, Gdańsk
Teresa Kamińska, była prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Gdańsk

13.15 – 13.45 / przerwa kawowa

13.45
Inwestycje w rynek pracy kluczowe dla wykorzystania potencjału imigracji

paneliści:
Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa*
Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku
Aws Kinani, przedsiębiorca, Gdańsk
Francis Lapp, prezes zarządu Sunreef Yachts, Gdańsk Julia Szawlowskaya, doradczyni, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk

 sala 4 | 
 3 piętro
11:45
RAMY PRAWNE IMIGRACJI
moderatorzy:
Krzysztof Olkowicz, zastępca rzecznika praw obywatelskich, Warszawa
Andrzej Stefański, główny koordynator ds. projektów regionalnych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa

11.45
wprowadzenie:
Imigracja a kultura prawna, która wspiera integrację i równe traktowanie

12.00
Prawne instrumenty państwa i samorządów w zapobieganiu dyskryminacji imigrantów
paneliści:
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa*
Krzysztof Olkowicz, zastępca rzecznika praw obywatelskich, Warszawa
dr Witold Klaus, prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, adiunkt Instytutu Nauk Prawnych PAN,
Warszawa
bp dr Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyk i Pielgrzymek, Warszawa
Mirosław Kido, prokurator, Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku

13.15 – 13.45 / przerwa kawowa

13.45
Doświadczenia miast i dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji
paneliści:
Karol Liliana Lopez, ekspertka ds. przemocy, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
Malika Abdoulvakhabova, Komisja Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa
Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, Warszawa
Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej
Krzysztof Łaszkiewicz, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, Warszawa

 sala 5 | 
 3 piętro
11:45 – 15:00
KULTURA JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI
moderatorzy:
Patrycja Medowska, zastępczyni dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańsk
Witek Hebanowski, dyrektor Centrum Wielokulturowego, Warszawa


11:45

wprowadzenie:
Kultura integrująca – czyli jaka? Doświadczenie Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek

12.00 
Rola kultury w integracji. Misja instytucji publicznych i społecznych
paneliści:
Anna Czekanowicz-Drążewska, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, Gdańsk
Mamadou Diouf, założyciel Fundacji „Afryka Inaczej”, Warszawa
Leszek Napiontek, naczelnik Wydziału Dziedzictwa i Współpracy Zagranicznej, Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Lude Reno, animator kultury, Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa
Tetyana Rodnyenkova, koordynatorka Klubu Ukraińskich Kobiet, Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa
Lena Rogowska, prezeska Stowarzyszenia Praktyków Kultury, Warszawa

13.15 – 13.45 / przerwa kawowa

13.45
Praktyczne aspekty działań integracyjnych poprzez kulturę / warsztat
prowadzenie:
Lena Rogowska, prezeska Stowarzyszenia Praktyków Kultury, Warszawa
Witek Hebanowski, dyrektor Centrum Wielokulturowego, Warszawa
facylitatorzy, uczestnicy panelu:
Mamadou Diouf
Leszek Napiontek
Lude Reno
Tetyana Rodnyenkova

15:00 - 16:30

lunch

16:30 - 18:00
audytorium
SESJA PLENARNA
Podsumowanie konferencji i paneli tematycznych
| zapraszamy mieszkańców, obowiązuje rezerwacja miejsc
Imigranci. Historie
moderatorzy: Piotr Kraśko, Piotr Kowalczuk
Waja Jabłonowska, pochodzi z rodziny greckich uchodźców, Fundacja Pokolenia z Tczewa
Mohamed Atoun, Palestyńczyk od 16 lat mieszkający w Gdańsku, przewodniczący Pomorskiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej, stomatolog
Dagmara Weinkiper-Hälsing, Polka na stałe mieszkająca w Szwecji, ekspertka ds. integracji imigrantów
Mamed Khalidov, polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)
*Organizatorzy oczekują na potwierdzenie udziału w konferencji


Konferencja współrealizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG